Portrait  -
Narodil
Zemžel

Filmografie [Auszug]
1958: [11.15] Missile To the Moon (Herci: Moon Girl (AKA Renata Hoy) ), Režie Richard E. Cunha, with Nina Bara, Gary Clarke, Tommy Cook,
1958: [10.02] The Man who understood women (Herci: French Singer (/xx/) ), Režie Nunnally Johnson, with Leslie Caron, Henry Fonda, Cesare Danova,
1958: [07.31] A Certain Smile (Herci: Mlle. Minot ), Režie Jean Negulesco, with Rossano Brazzi, Joan Fontaine, Bradford Dillman,
1958: [06.08] Fräulein (Herci: Trudi (/xx/) ), Režie Henry Koster, with Dana Wynter, Mel Ferrer, Dolores Michaels,
1956: [05.00] The Birds and the Bees (Herci: Countess Von Lindorff (/xx/) ), Režie Norman Taurog, with , Mitzi Gaynor, David Niven,
1955: [10.13] The Twinkle in God's Eye (Herci: Renate, Dance Hall Girl (/xx/) ), Režie George Blair, with Mickey Rooney, Coleen Gray, Hugh O'Brian,
1955: [] Sea chase (Herci: Fraulein (/xx/) ), Režie John Farrow, with John Wayne, John Twist, ,
1954: [08.24] Schloss Hubertus (Herci: Anna Herweg ), Režie Helmut Weiss, with Marianne Koch, Lil Dagover, Friedrich Domin,
1953: [04.06] Abbott and Costello go to Mars (Herci: Handmaiden (Miss Germany) (AKA Renate Huy)), Režie Charles Lamont, with Budd Abbott, Lou Costello, Mari Blanchard,
1953: [/ /1] The Golden Blade (Herci: Handmaiden (/xx/) ), Režie Nathan Juran, with Edgar Barrier, Gene Evans, Steven Geray,
1953: [01.13] The Mississippi Gambler (Herci: Bridesmaid (/xx/) ), Režie Rudolph Maté, with Tyrone Power, Piper Laurie, Julie Adams,

. 2 . 4

Filmografie nach Kategorien

Darsteller

in other Database records:

Disclaimer
- Auf Grund eventuell ungeklärter Ansprüche eines eventuellen Inhabers von Rechten an einem eventuell vorliegenden Photo oder aus einem anderen Bild durch Bildbearbeitung auf dieses Portraits von als Portrait zugeschnittenen Bildes ist eine Wiedergabe des Portraits von bis zu einer Klärung der Rechtslage für dieses Bild nicht möglich.
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - - KinoTV