Larry Markes

Scénárista - USA
Narodil 24. září 1921 v Brooklyn, NY
Zemžel 19. květen 1999 v Los Angeles, California, USA

Mini-Biography:
Larry Markes was born on September 24, 1921 in Brooklyn, NY. He was an American Scénárista, known for Larry Markes's first movie on record is from . Larry Markes died on May 19, 1999 in Los Angeles, California, USA. His last motion picture on file dates from .

Larry Markes Filmografie [Auszug]

Filmografie Larry Markes nach Kategorien

Larry Markes in other Database records:

Disclaimer
Výše uvedené informace nejsou vyčerpávající, ale poskytnout informace do naší databáze v době poslední aktualizace. Všechny údaje jsou zkoumány na mého nejlepšího vědomí a svědomí, jsou právní nároky vyplývající z nesprávné nebo chybějící informace výslovně odmítl. Vzhledem k stávající judikatury v některých zemích může být činěna odpovědnou osobu, která odkazuje na adresy, které mohou mít kriminální obsah nebo šířit dále odkazovat na tyto stránky a obsah, pokud obsahuje jasné z této odpovědnosti. Naše odkazy níže byly zkoumány podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale nemůžeme akceptovat v žádném případě za obsah těchto webových stránek a odkazů, které máme žádnou odpovědnost. Nabízíme toto vysvětlení obdobně ze všech zemí a všech jazycích. Pokud není uvedeno jinak označeny, citace v běžném právu, s uvozovky ze zdrojů přidán.Autorské právo k tomuto citací je od autorů. - Larry Markes - KinoTV